Gepersonaliseerde geschenken gemaakt in Duitsland Wereldwijd veilige verzending Veilig betalen via iDeal

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 • 1.1 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

  Personello GmbH
  Zum Lokschuppen 1
  66424 Homburg, Duitsland
  Tel.: +496841-979137
  Fax: +496841-979215
  E-Mail: service-nl@personello.com

  De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • 1.2 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt:

  Anja Hermsdörfer
  Zum Lokschuppen 1
  66424 Homburg, Duitsland
  E-Mail: datenschutz@personello.com

  Simone Bäcker
  Zum Lokschuppen 1
  66424 Homburg, Duitsland
  E-Mail: datenschutz@personello.com
 • 1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2. Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.


3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.


4. Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.


5. Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor deuitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.


6. Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

 • 6.1 Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken. Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

7. Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

 • EVO Payments
  Indien de betaalmethode Credit Card wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Str. 10-12, 50668 Keulen, Duitsland. We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet delen met EVO Payments. Wij zullen u doorverwijzen naar de servers van EVO Payments. Daar geeft u uw creditcardgegevens op. U kunt meer informatie over het privacybeleid van EVO Payments vinden op het volgende internetadres https://www.evopayments.eu/en/data-protection/
 • PayPal
  Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is. PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.
  U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.
 • Concardis
  Als je de betaalmethode creditcardbetaling en iDEAL kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Duitsland, aan wie wij de informatie verstrekken die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over je bestelling in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid b van de AVG. Je gegevens worden alleen voor de verwerking van betalingen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Concardis en alleen voor zover dit nodig is. Je kunt meer informatie over het privacybeleid van Concardis vinden op het volgende internetadres: https://www.concardis.com/de-en/protecting-your-data.

8. Online-Marketing

Google AdWords Remarketing
Deze website maakt gebruik van het online marketingmiddel by Google van provider Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”). GMP maakt gebruik van cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, de rapportage over de prestaties van campagnes te verbeteren en om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere malen ziet. Met behulp van een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser getoond worden en kan op deze wijze vorkomen dat deze meerdere malen worden weergegeven. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het optimale vermarkten van onze website conform art. 6, lid. 1 sub f AVG. Bovendien kan GMP met behulp van cookie-ID’s zogenoemde conversions registreren, die een verbinding met aanvragen uit advertenties hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de aanbieder opent en daar iets koopt. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonsgegevens. Door de gebruikte marketinghulpmiddelen maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met een server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google verzameld worden, en informeren u daarom op basis van onze kennis van zaken: door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website geopend heeft of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen.
Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of als u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en dit opslaat. Als u bezwaar wilt maken tegen deze trackingmethode, kunt u cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van de website: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ geblokkeerd worden, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies wist. U kunt ook bij de Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info to informatie vinden over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor uitvoeren.
Als alternatief voor de browser plug-in of voor browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die Google AdWords Remarketing uitschakelt om in de toekomst gegevens over deze website te verzamelen (deze opt-out cookie werkt alleen voor deze browser en dit domein (https://en.personello.com). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google AdWords uitschakelen
Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US 'Privacy Shield' voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. U kunt hier het certificaat bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Op de volgende website vindt u meer informatie over de bepalingen betreffende gegevensbescherming van GMP by Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld met behulp van de cookie voor het volgen van de conversie, dan kunt u over deze opt-out link. Het verzamelen van gegevens door de Conversion Tracking cookie uitschakelen.
Dit stelt een cookie in uw huidige browser in dat ervoor zorgt dat het verzamelen van gegevens voor Google wordt uitgeschakeld. AdWords Conversie voorkomen. Deze opt-out is alleen beschikbaar voor de huidige browser en het domein. (https://nl.personello.com) is geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook gebruik maken van de Klik op de opt-out link.


9. Web Analysis Services

 • 9.1 Google Universal Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Hierbij is overdracht mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS.
  Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.
  Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
  U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.. Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Disable Google Analytics
  Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US 'Privacy Shield' voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. U kunt hier het certificaat bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
  Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een user ID. De eerste keer dat een pagina wordt geopend, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en anonieme ID toegewezen, die op alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies aan één gebruiker toe te wijzen. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en geeft deze gegevens niet door aan Google. Het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID kan te allen tijde met het oog op de toekomst worden herroepen. Om dit te doen, moet u Google Analytics uitschakelen op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 • 9.4 Googletagmanager.com
  Op onze site wordt Java Script Code gedownload van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van Google Tag Manager integreren we de verschillende trackingcodes van Google Analytics, Google Adwords, CrazyEgg, Facebook Pixel en voor aanbevelingsmarketing op onze site. Google Tag Manager verzamelt en anonimiseert alleen de gegevens die nodig zijn voor elke trackingcode. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, par. 1 lid f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Google gebruikt deze gegevens alleen voor de Google Tag Manager-service en de verbetering ervan. De gegevens worden niet doorgestuurd naar andere Google Service-producten. Zie https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=nl.
  Om de uitvoering van Java-scriptcode door Google als geheel te voorkomen, kunt u een java-scriptblokkeerder installeren (bijv http://noscript.net/).

10. Retargeting / remarketing / aanbevelingsreclame

 • 10.1 Google Dynamic Remarketing
  Onze website maakt gebruik van Google Dynamic Remarketing, een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van onze website te richten op andere websites binnen het Google-advertentienetwerk die voor hen relevant zijn. Google gebruikt hiervoor zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze worden gebruikt om de bezoeker te herkennen wanneer hij andere websites bezoekt die het Google Netwerk gebruiken. Daar kan de gebruiker advertenties zien met betrekking tot eerder geopende inhoud op onze website. Om Google Dynamic Remarketing zoals beschreven in te schakelen, zullen we gegevens van u beschikbaar stellen aan Google wanneer u onze website bezoekt.
  We gebruiken Google Dynamic Remarketing voor ons legitieme belang bij gerichte advertenties volgens art. 6 par. 1, lid f van de AVG. U kunt de opslag van Google-cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
  U kunt ook de weergave van gepersonaliseerde advertenties voorkomen door op de juiste instellingen te klikken onder https://www.google.com/settings/ads
  U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door een van de volgende links te gebruiken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl or https://www.google.com/settings/ads/plugin) de beschikbare browser plug-ins te installeren. Als u uw gegevens niet wilt laten verzamelen door de Google-cookie, kunt u zich afmelden via deze opt-outlink. Het verzamelen van gegevens uitschakelen via de Google-cookie. Het verzamelen van gegevens via de Google-cookie uitschakelen
  Dit plaatst een cookie in uw huidige browser die voorkomt dat Google Dynamic Remarketing gegevens verzamelt. Deze opt-out is alleen voor de huidige browser en het huidige domein (https://nl.personello.com) geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook op de opt-out-link klikken.
 • 10.2 Cross-device Google Dynamic Remarketing
  Als u in uw Google-account hebt ingestemd om uw web- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren, gebruikt Google uw informatie met Google Analytics gegevens om u gepersonaliseerde advertenties weer te geven op verschillende apparaten. Om dit te doen, zal Google Analytics eerst door Google geverifieerde ID's van gebruikers op de site registreren, die met de Google accounts van deze gebruikers verbonden zijn. Vervolgens koppelt Google Analytics deze ID's tijdelijk aan de Google Analytics-gegevens van onze website om ook gepersonaliseerde advertenties op andere apparaten weer te geven. Om Google Dynamic Remarketing zoals beschreven in te schakelen, zullen we gegevens van u beschikbaar stellen aan Google wanneer u onze website bezoekt. U kunt de opslag van Google-cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
  We gebruiken Google Dynamic Remarketing voor ons legitieme belang bij gerichte advertenties volgens art. 6 par. 1, lid f van de AVG.
  U kunt ook voorkomen dat gepersonaliseerde advertenties op verschillende apparaten worden weergegeven door naar de juiste instellingen te gaan onder https://www.google.com/settings/ads
  waarmee je gepersonaliseerde advertenties kunt uitschakelen en het gebruik van Google-accountactiviteit en -informatie om uw advertenties te personaliseren. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door een van de volgende links te gebruiken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of https://www.google.com/settings/ads/plugin) de beschikbare browser plug-ins te installeren. Als u uw gegevens niet wilt laten verzamelen door de Google-cookie, kunt u zich afmelden via deze opt-outlink.
  Het verzamelen van gegevens via de Google-cookie uitschakelen.
  Het verzamelen van gegevens uitschakelen via de Google-cookie. Dit plaatst een cookie in uw huidige browser die voorkomt dat Google Dynamic Remarketing gegevens verzamelt. Deze opt-out is alleen voor de huidige browser en het huidige domein (https://nl.personello.com). geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook op de opt-out-link klikken.
 • 10.3 DoubleClick by Google
  Deze website maakt gebruik van het online marketingmiddel by Google van provider Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”). GMP maakt gebruik van cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, de rapportage over de prestaties van campagnes te verbeteren en om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere malen ziet. Met behulp van een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser getoond worden en kan op deze wijze vorkomen dat deze meerdere malen worden weergegeven. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het optimale vermarkten van onze website conform art. 6, lid. 1 sub f AVG.
  Bovendien kan GMP met behulp van cookie-ID’s zogenoemde conversions registreren, die een verbinding met aanvragen uit advertenties hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de aanbieder opent en daar iets koopt. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonsgegevens.
  Door de gebruikte marketinghulpmiddelen maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met een server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google verzameld worden, en informeren u daarom op basis van onze kennis van zaken: door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website geopend heeft of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of als u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.
  Als u bezwaar wilt maken tegen deze trackingmethode, kunt u cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van de website www.googleadservices.com domain, https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=nl, deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies wist.
  U kunt ook bij de Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor uitvoeren. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en kiest voor het afzonderlijk accepteren van cookies of dat u het accepteren van cookies in het algemeen of in bepaalde gevallen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.
  Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US 'Privacy Shield' voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
  p de volgende website vindt u meer informatie over de bepalingen betreffende gegevensbescherming van GMP by Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

11. Overige

 • 11.1 Google Web Fonts
  Deze website maakt gebruik van zogeheten webfonts die beschikbaar worden gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’) voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste fonts in het cachegeheugen om teksten en lettertypen correct weer te geven.
  Hiervoor dient de browser die u gebruikt verbinding te maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats met het oog op een consistente en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt.
  Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US 'Privacy Shield' voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
  Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
 • 11.2 Myra
  Bij het verwerken van persoonlijke gegevens - vooral IP-adressen - vertrouwen we op partners met zeer hoge beveiligingsstandaarden. Met de steun van Myra Security GmbH, Landsberger Str. 187, 80687 München, Duitsland, garanderen we de beschikbaarheid van onze service en beschermen onze infrastructuur tegen aanvallen van criminelen, botnets of andere schadelijke software.
  Myra Security GmbH is een gespecialiseerd Duits IT-beveiligingsbedrijf dat deze filtering namens ons overneemt. Voor uw veiligheid worden alle verkeersstromen gecontroleerd voordat u toegang krijgt tot onze service. Door elke oproep te analyseren, kunnen we verifiëren dat uw verzoek een legitiem verzoek is en uw gevoelige gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Deze filtering vormt geen beperking voor het gebruik van onze service/website.
  We plaatsen Myra op basis van ons legitieme belang bij de beveiliging en beschikbaarheid van onze website volgens art. 6 par. 1, lid f van de AVG.
 • 11.3 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
  De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.
  Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarbij aangevraagde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/
  Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.
  Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven wanneer u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops producten te gebruiken of wanneer u zich reeds voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al dan niet al geregistreerd staat als Trusted Shops klant wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mail adres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die door Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.
  Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardige belangen en die van Trusted Shops in de bescherming van de koper met betrekking tot de specifieke bestelling en de transactiewaarderingsdiensten volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie, inclusief uw recht op bezwaar, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy hierboven gelinkt en in de Trustbadge.

12. Rechten van de betrokkene

 • 12.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:
  • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG
  • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG
  • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG
  • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG
  • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVGR
  • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG
  • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG
 • 12.2 RECHT VAN BEZWAAR
  WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.
 • 12.3 Als je vragen, zorgen of klachten hebt over je privacyrechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het privacy-team van Personello op het volgende adres datenschutz@personello.com

13. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

Goedkeuring

Wij maken gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden bij het gebruik van onze website.
Indien u op “Goedkeuring” klikt, gaat u daarmee akkoord.
Details en eventuele bezwaren vindt u in ons privacybeleid.