Gepersonaliseerde cadeaus gemaakt in Duitsland Wereldwijd veilige verzending Veilig betalen via iDeal

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 • 1.1 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

  Personello GmbH
  Zum Lokschuppen 1
  66424 Homburg, Duitsland
  Tel.: +496841-979137
  Fax: +496841-979215
  E-Mail: service-nl@personello.com

  De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • 1.2 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt:

  Simone Bäcker
  Zum Lokschuppen 1
  66424 Homburg, Duitsland
  E-Mail: datenschutz@personello.com
 • 1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2. Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.


3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.


4. Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.


5. Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor deuitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.


6. Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

 • 6.1 Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken. Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te ijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
 • 6.2 Hebt u ons uw e-mailadres bij de aankoop van producten ter beschikking gesteld, dan behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die reeds werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) niet apart om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt wat dit betreft uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Hebt u aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om door middel van een mededeling aan de in het begin vermelde verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven van uw internetprovider in rekening gebracht. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.
 • 6.3 Nieuwsbrieven versturen via CleverReach Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (“CleverReach”), aan wie we de gegevens doorgeven die u heeft verstrekt bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. E-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. CleverReach gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie zijn de per Nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden, zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een eerder gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op dergelijke links is geklikt. Ook technische informatie wordt geregistreerd (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Met CleverReach hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten, waarmee wij CleverReach verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en dit niet te doen. Om door te geven aan derden.
  U kunt hier meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach lezen: https://www.cleverreach.com/en/
  U kunt het privacybeleid van CleverReach hier bekijken: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

7. Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

  7.1 Betaalmethoden

 • Klarna
  Bij het selecteren van een Klarna-betaaldienst wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna" genoemd). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens in verband met de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform art. 6, lid 1, onder a), van de DSGVO in het kader van het bestelproces. Hier kunt u zien aan welke kredietinstellingen uw gegevens kunnen worden doorgegeven: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy?_ga=2.237208192.12 09241914.1567003764-1767806299.1567003764 De kredietwaardigheidsinformatie kan kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten. Als in het resultaat van de kredietbeoordelingsinformatie scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden onder andere, maar niet uitsluitend, meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met de overeenkomst te verwerken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming met de informatie in de regelgeving van Klarna inzake de bescherming van persoonsgegevens voor in Nederland gevestigde betrokkenen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy?_ga=2.237208192.12 09241914.1567003764-1767806299.1567003764
 • PayPal
  Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is. PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.
  U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.
 • Concardis
  Als je de betaalmethode creditcardbetaling en iDEAL kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Duitsland, aan wie wij de informatie verstrekken die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over je bestelling in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid b van de AVG. Je gegevens worden alleen voor de verwerking van betalingen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Concardis en alleen voor zover dit nodig is. Je kunt meer informatie over het privacybeleid van Concardis vinden op het volgende internetadres: https://www.concardis.com/de-en/protecting-your-data.
 • SOFORT Bij keuze voor de betaalmethode “SOFORT” wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna: “SOFORT”), waaraan wij de in het kader van uw bestelling aan ons meegedeelde informatie samen met informatie over uw bestelling doorgeven conform art. 6 par. 1 lid b AVG. Sofort GmbH is onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doorgegeven van uw gegevens gebeurt uitsluitend met het doeleinde uw betaling door SOFORT te laten afhandelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is. Via het onderstaande internetadres kunt u meer lezen over de verklaring over gegevensbescherming van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
 • 7.2. Kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen per e-mail
  Als we in onze online winkel de mogelijkheid bieden om geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, sturen wij u een eenmalige e-mail over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om deze melding te verzenden. Dit betekent dat we sturen u alleen een overeenkomstige melding als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we ook uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP) de datum en het tijdstip van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. Door ons bij het registreren voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de e-mailmeldingsdienst voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de hierboven vermelde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze distributielijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of we ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat is toegestaan ​​door wet en waardoor wij u hierover kunnen informeren Informeer aangifte.

8. Online-Marketing

 • 8.1 Gebruik van conversietracking van Google Ad
  Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google Ad’ en in het kader van Google Ad van conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ad om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ad) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.
  Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ad-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ad ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ad worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ad die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ad op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.
  Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.
  Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.
  Als alternatief voor de browser plug-in of voor browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die Google AdWords Remarketing uitschakelt om in de toekomst gegevens over deze website te verzamelen (deze opt-out cookie werkt alleen voor deze browser en dit domein (https://nl.personello.com). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google AdWords uitschakelen
  Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US 'Privacy Shield' voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. U kunt hier het certificaat bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
  Op de volgende website vindt u meer informatie over de bepalingen betreffende gegevensbescherming van GMP by Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
  Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld met behulp van de cookie voor het volgen van de conversie, dan kunt u over deze opt-out link. Het verzamelen van gegevens door de Conversion Tracking cookie uitschakelen.
  Dit stelt een cookie in uw huidige browser in dat ervoor zorgt dat het verzamelen van gegevens voor Google wordt uitgeschakeld. AdWords Conversie voorkomen. Deze opt-out is alleen beschikbaar voor de huidige browser en het domein. (https://nl.personello.com) is geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook gebruik maken van de Klik op de opt-out link.

9. Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.


10. Web Analysis Services

 • 10.1 Google Universal Analytics
  Google (Universal) Analytics met Google Signals Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk naar servers van Google LLC. in de VS. Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
  Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl Deze website maakt ook gebruik van de service Google Signals, als uitbreiding op Google Analytics. Met Google Signals kunnen we door Google apparaatoverschrijdende rapporten laten genereren (zogeheten ‘cross-device tracking’). Als u in uw Google-accountinstellingen ‘gepersonaliseerde advertenties’ hebt ingeschakeld en uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gedrag van de gebruiker op verschillende apparaten analyseren en daarop gebaseerde databasemodellen maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle bezoekers van de website, die zich hebben aangemeld bij een Google-account en die tot een aankoop zijn overgegaan. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de overeenkomstige aankoop heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken gebaseerd op Google Signals. De verwerking geschiedt conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons in het kader van de belangenafweging overwegend gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking via de bovengenoemde bezwaarmogelijkheden. Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw instellingen in uw Google-account voor ‘gepersonaliseerde advertenties’ te deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze webpagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Meer informatie over Google Signals vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u de hierboven beschreven procedure te volgen.
 • 10.2 Googletagmanager.com
  Op onze site wordt Java Script Code gedownload van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van Google Tag Manager integreren we de verschillende trackingcodes van Google Analytics, Google Adwords, CrazyEgg, Facebook Pixel en voor aanbevelingsmarketing op onze site. Google Tag Manager verzamelt en anonimiseert alleen de gegevens die nodig zijn voor elke trackingcode. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, par. 1 lid f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Google gebruikt deze gegevens alleen voor de Google Tag Manager-service en de verbetering ervan. De gegevens worden niet doorgestuurd naar andere Google Service-producten. Zie https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=nl.
  Om de uitvoering van Java-scriptcode door Google als geheel te voorkomen, kunt u een java-scriptblokkeerder installeren (bijv http://noscript.net/).
 • 10.3 CrazyEgg
  We gebruiken de tool "CrazyEgg" op onze website, een webanalysedienst van Crazy Egg Inc., 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638 VS ("CrazyEgg"). CrazyEgg maakt gebruik van zogenaamde "cookies", die lokaal op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk maken. De service verzamelt en bewaart gegevens waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. We gebruiken Crazy Egg vanwege ons legitieme belang bij de analyse van bezoekersgedrag en om ons aanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek, in overeenstemming met art. 6 sectie 1, lid f van de AVG. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een CrazyEgg-server in de VS en daar opgeslagen. CrazyEgg zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die afzonderlijk moet worden verleend. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van de gebruikte software vindt u op: https://www.crazyegg.com/privacy. U heeft op elk moment de mogelijkheid om het gebruik van de gebruikte cookies uit te schakelen via de volgende link: https://www.crazyegg.com/opt-out. U kunt het gebruik van de dienst ook volledig voorkomen met plug-ins voor uw browser, bijv. met de Java Script Blocker van http://noscript.net/.

11. Retargeting / remarketing / aanbevelingsreclame

 • 11.1 Google Dynamic Remarketing
  Onze website maakt gebruik van Google Dynamic Remarketing, een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van onze website te richten op andere websites binnen het Google-advertentienetwerk die voor hen relevant zijn. Google gebruikt hiervoor zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze worden gebruikt om de bezoeker te herkennen wanneer hij andere websites bezoekt die het Google Netwerk gebruiken. Daar kan de gebruiker advertenties zien met betrekking tot eerder geopende inhoud op onze website. Om Google Dynamic Remarketing zoals beschreven in te schakelen, zullen we gegevens van u beschikbaar stellen aan Google wanneer u onze website bezoekt.
  We gebruiken Google Dynamic Remarketing voor ons legitieme belang bij gerichte advertenties volgens art. 6 par. 1, lid f van de AVG. U kunt de opslag van Google-cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
  U kunt ook de weergave van gepersonaliseerde advertenties voorkomen door op de juiste instellingen te klikken onder https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl
  U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door een van de volgende links te gebruiken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl or https://www.google.com/settings/ads/plugin) de beschikbare browser plug-ins te installeren. Als u uw gegevens niet wilt laten verzamelen door de Google-cookie, kunt u zich afmelden via deze opt-outlink. Het verzamelen van gegevens uitschakelen via de Google-cookie. Het verzamelen van gegevens via de Google-cookie uitschakelen
  Dit plaatst een cookie in uw huidige browser die voorkomt dat Google Dynamic Remarketing gegevens verzamelt. Deze opt-out is alleen voor de huidige browser en het huidige domein (https://nl.personello.com) geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook op de opt-out-link klikken.
 • 11.2 Cross-device Google Dynamic Remarketing
  Als u in uw Google-account hebt ingestemd om uw web- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties te personaliseren, gebruikt Google uw informatie met Google Analytics gegevens om u gepersonaliseerde advertenties weer te geven op verschillende apparaten. Om dit te doen, zal Google Analytics eerst door Google geverifieerde ID's van gebruikers op de site registreren, die met de Google accounts van deze gebruikers verbonden zijn. Vervolgens koppelt Google Analytics deze ID's tijdelijk aan de Google Analytics-gegevens van onze website om ook gepersonaliseerde advertenties op andere apparaten weer te geven. Om Google Dynamic Remarketing zoals beschreven in te schakelen, zullen we gegevens van u beschikbaar stellen aan Google wanneer u onze website bezoekt. U kunt de opslag van Google-cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.
  We gebruiken Google Dynamic Remarketing voor ons legitieme belang bij gerichte advertenties volgens art. 6 par. 1, lid f van de AVG.
  U kunt ook voorkomen dat gepersonaliseerde advertenties op verschillende apparaten worden weergegeven door naar de juiste instellingen te gaan onder https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl
  waarmee je gepersonaliseerde advertenties kunt uitschakelen en het gebruik van Google-accountactiviteit en -informatie om uw advertenties te personaliseren. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door een van de volgende links te gebruiken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of https://www.google.com/settings/ads/plugin) de beschikbare browser plug-ins te installeren. Als u uw gegevens niet wilt laten verzamelen door de Google-cookie, kunt u zich afmelden via deze opt-outlink.
  Het verzamelen van gegevens via de Google-cookie uitschakelen.
  Het verzamelen van gegevens uitschakelen via de Google-cookie. Dit plaatst een cookie in uw huidige browser die voorkomt dat Google Dynamic Remarketing gegevens verzamelt. Deze opt-out is alleen voor de huidige browser en het huidige domein (https://nl.personello.com). geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook op de opt-out-link klikken.
 • 11.3 Google Marketing Platform (voorheen Doubleclick)
  Deze website maakt gebruik van het online marketingmiddel by Google van provider Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”). de rapportage over de prestaties van campagnes te verbeteren en om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere malen ziet. Met behulp van een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser getoond worden en kan op deze wijze vorkomen dat deze meerdere malen worden weergegeven. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het optimale vermarkten van onze website conform art. 6, lid. 1 sub f AVG. Bovendien kan GMP met behulp van cookie-ID’s zogenoemde conversions registreren, die een verbinding met aanvragen uit advertenties hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de aanbieder opent en daar iets koopt. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonsgegevens.
  Door de gebruikte marketinghulpmiddelen maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met een server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google verzameld worden, en informeren u daarom op basis van onze kennis van zaken: door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website geopend heeft of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of als u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.
  Als u bezwaar wilt maken tegen deze trackingmethode, kunt u cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van de website www.googleadservices.com geblokkeerd worden, https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl; deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies wist. U kunt ook bij de Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor uitvoeren. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en kiest voor het afzonderlijk accepteren van cookies of dat u het accepteren van cookies in het algemeen of in bepaalde gevallen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.
  Op de volgende website vindt u meer informatie over de bepalingen betreffende gegevensbescherming van GMP by Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl. Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.
 • 11.4 Facebook Custom Audience met gebruik van de Facebook-pixel
  Deze website maakt gebruik van de 'Facebook-pixel’ van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay,Square, Dublin 2, Lerland ('Facebook’). Indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan hiermee het gedrag van gebruikers worden bijgehouden na het zien of aanklikken van een reclameadvertentie van Facebook. Dit proces dient ter evaluatie van de effectiviteit van reclameadvertenties van Facebook voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan bijdragen aan optimalisering van toekomstige promotieactiviteiten.
  De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons dus geen nadere informatie over de identiteit van de gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt het voor Facebook en haar partners mogelijk maken om reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Daarnaast kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingsactiviteiten vinden uitsluitend plaats indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen verleend worden door personen die ouder zijn dan 13 jaar. Bent u jonger, dan dient een ouder of voogd toestemming te geven. Facebook Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
  Als u het gebruik van cookies op uw computer wilt deactiveren, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer kunnen worden opgeslagen op uw computer en dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook deactiveren op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.
  Als u niet wilt dat uw gegevens met de Facebook-pixel worden verzameld, kunt u zich afmelden via deze afmeldingslink. Het verzamelen van gegevens door de Facebook-pixel uitschakelen Dit stelt een cookie in uw huidige browser in die het verzamelen van gegevens voor Facebook verhindert. Deze opt-out is alleen geldig voor de huidige browser en het huidige domein (https://nl.personello.com). U moet ook op de opt-out-link voor elk extra apparaat of browser klikken.
 • 11.5 Google Ad Remarketing
  Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ad Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.
  U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
  Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.
  Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
  Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.
  Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld met behulp van de cookie voor het volgen van de conversie, dan kunt u over deze opt-out link. Het verzamelen van gegevens door de Conversion Tracking cookie uitschakelen.
  Dit stelt een cookie in uw huidige browser in dat ervoor zorgt dat het verzamelen van gegevens voor Google wordt uitgeschakeld. AdWords Conversie voorkomen. Deze opt-out is alleen beschikbaar voor de huidige browser en het domein. (https://nl.personello.com) is geldig. Voor elk extra apparaat of browser moet u ook gebruik maken van de Klik op de opt-out link.

12. Gebruik van een e-mail ticketsysteem

 • Zendesk
  Wij gebruiken het Zendesk e-mail ticketing systeem, een klantenserviceplatform geleverd door Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ireland ("Zendesk"), om vragen van klanten te verwerken. Wanneer gebruikers van onze website aanvragen per e-mail plaatsen, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om een chronologische verwerking mogelijk te maken en de service-ervaring te verbeteren.
  Gebruikers kunnen altijd de huidige status van de behandeling van hun aanvraag bekijken via het individueel toegewezen ticketnummer. Uitsluitend voor de organisatie van verzoeken en de verwerking ervan worden persoonsgegevens verzameld zoals in het verzoek is bepaald, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, die aan Zendesk worden doorgegeven, daar worden opgeslagen en uitgelezen.
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte vormgeving van onze klantenservice, bij een zo snel mogelijke beantwoording van uw verzoek en bij de optimalisering van ons dienstenaanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Duitse privacywetgeving (DSGVO). Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Zendesk, waarmee wij Zendesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.
  Persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar servers van Zendesk Inc. in de VS. Voor dergelijke gegevensoverdrachten volgt Zendesk bindende interne regels voor gegevensbescherming (Binding Corporate Rules - BCR), die door de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit zijn erkend als passende waarborgen voor de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming. Uw gegevens worden gewist zodra wij de behandeling van uw verzoek hebben voltooid. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.
  Voor meer informatie over het privacybeleid van Zendesk kunt u terecht op: https://www.zendesk.nl/company/customers-partners/privacy-policy/

13. Overige

 • 13.1 Google Web Fonts
  Deze website maakt gebruik van zogeheten webfonts die beschikbaar worden gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’) voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste fonts in het cachegeheugen om teksten en lettertypen correct weer te geven.
  Hiervoor dient de browser die u gebruikt verbinding te maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats met het oog op een consistente en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt.
  Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Google LLC. gecertificeerd onder de overeenkomst EU-US 'Privacy Shield' voor het uitwisselen van persoonsgegevens, dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
  Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
 • 13.2 Myra
  Bij het verwerken van persoonlijke gegevens - vooral IP-adressen - vertrouwen we op partners met zeer hoge beveiligingsstandaarden. Met de steun van Myra Security GmbH, Landsberger Str. 187, 80687 München, Duitsland, garanderen we de beschikbaarheid van onze service en beschermen onze infrastructuur tegen aanvallen van criminelen, botnets of andere schadelijke software.
  Myra Security GmbH is een gespecialiseerd Duits IT-beveiligingsbedrijf dat deze filtering namens ons overneemt. Voor uw veiligheid worden alle verkeersstromen gecontroleerd voordat u toegang krijgt tot onze service. Door elke oproep te analyseren, kunnen we verifiëren dat uw verzoek een legitiem verzoek is en uw gevoelige gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Deze filtering vormt geen beperking voor het gebruik van onze service/website.
  We plaatsen Myra op basis van ons legitieme belang bij de beveiliging en beschikbaarheid van onze website volgens art. 6 par. 1, lid f van de AVG.
 • 13.3 Trusted Shops Trustbadge
  Klanten om lid te worden van Trusted Shops na een bestelling is de Trusted Shops Trustbadge ingebouwd in deze site. Hiermee maken wij gebruik van een in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigd belang voor optimale positionering van onze producten en diensten, art. 6 par. 1 lid f AVG. De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame wordt gemaakt, vormen een aanbieding van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Bij het openen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogeheten server-logfile op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het openen, overgedragen hoeveelheid gegevens en de provider van de aanvrager (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag registreert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website automatisch overschreven. Overige persoonsgegevens worden uitsluitend overgedragen aan Trusted Shops als u er na het afronden van een bestelling voor kiest om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of als u zich daar al eerder voor had aangemeld. In dit geval geldt de tussen Trusted Shops en u afgesloten overeenkomst.
 • 13.4 Google Maps
  Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten, om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u onze locatie bekijken en wordt eventuele routeplanning naar onze locatie gemakkelijker. Al bij het openen van subpagina’s, waarvan de kaart van Google Maps onderdeel uitmaakt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wenst dat de gegevens bij Google aan uw profiel worden toegewezen, moet u zich voor het activeren van de knop afmelden. Google slaat uw gegevens (zelfs van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen op en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats conform art. 6 par. 1 lid f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of doelmatige vormgeving van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het vormen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen van uw bezwaar aan Google moet wenden. Als u niet akkoord gaat met het toekomstige overdragen van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, dan bestaat de mogelijkheid de service van Google Maps volledig uit te schakelen. Dat doet u door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt. De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html Uitgebreide informatie over gegevensbescherming gerelateerd aan het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • 13.5 Google reCAPTCHA
  Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA functie van Google Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’). Deze functie dient ertoe onderscheid te kunnen maken of een invoer door een natuurlijk persoon of oneigenlijk op machinale en geautomatiseerde wijze geschiedt. De service omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en vindt plaats conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de constatering van individuele wilsvrijheid van handelingen op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Bij gebruik van reCAPTCHA is overdracht van persoonsgegevens mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

14. Contactopname voor herinnering aan beoordeling

Herinnering aan beoordeling via Trusted Shops Voor zover u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, geven wij uw e-mailadres door aan het beoordelingsplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.it) om het in staat te stellen u per e-mail een beoordelingsherinnering toe te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke of het beoordelingsplatform te sturen.


15. Rechten van de betrokkene

 • 15.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:
  • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG
  • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG
  • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG
  • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG
  • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVGR
  • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG
  • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG
 • 15.2 RECHT VAN BEZWAAR
  WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.
 • 15.3 Als je vragen, zorgen of klachten hebt over je privacyrechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het privacy-team van Personello op het volgende adres datenschutz@personello.com

16. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.


17. Marketing Cookie-instellingen

Aanbieder Functie Uitloggen
Google Ads Analyse van het gedrag op de website bij het invoeren via advertenties in de Google-zoekopdracht Uitloggen
Crazy Egg Analyse van het klikgedrag op de website Uitloggen
Google Dynamic Remarketing Advertenties voor verschillende apparaten Uitloggen
Facebook Aangepast publiek Analyse van het surfgedrag bij het invoeren via Facebook Uitloggen